.:: Getsevich international Club ::.
:: English
  Welcome to the home page of Getsevichs International club!
:: Русский
  Добро пожаловать на сайт международного клуба Гецевичей!
:: Polski
  Welcome to the home page of Getsevichs International club!
 
:: 
:: 
    
 ::
 ::
 ::
 ::
 ::
 ::
 ::
 ::
 ::
 ::


    Szanowni państwo Giecewiczowie!

 Zachęcamy wszystkie osoby noszące nazwisko Giecewicz do połączenia wysiłków przy odważaniu historii rodziny i utraconych związków. Jest to możliwe tylko podczas wspólnej pracy. Bardzo dużo informacji pozostało w pamięci ludzi, w rodzinnych archiwach: dokumentach, fotografiach, dziennikach. Prosimy napisać o sobie, a także o wszystkim tym, co  pamiętacie lub na pewno wiecie (może być to potwierdzone dokumentami) o waszych przodkach, bliskich, o ludziach noszących to samo nazwisko.

Wszystkie materiały przez nas zebrane  zostaną publicznie udostępnione.